TT Hotels Croatia

Hoteli & Resorti
camping illustration above

Posebne ponude

Direktnom rezervacijom preko naše stranice otključajte niz posebnih pogodnosti osmišljenih samo za vas.

Pogledajte ponude

Rezervirajte sada

phone icon
icon info Rezervirajte izravno kako biste dobili najbolje moguće ponude
search icon Provjerite
Rezervirajte sada icom x

Politika privatnosti

I. OPĆENITO

Dana 25. svibnja 2018. godine započela je obvezna primjena Uredbe Europske unije 2016/679, a koja se odnosi na zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba s prebivalištem u državama članicama Europske unije. TT Hotels Croatia d.o.o. (u daljnjem tekstu TT HOTELS CROATIA) sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 1C, OIB: 77301543615, ovom Izjavom Vas upoznaje s kojim Vašim osobnim podacima raspolaže, na koji način ih obrađuje, u koje ih svrhe upotrebljava, kao i s Vašim pravima povezanim s obradom osobnih podataka.

II. TEMELJNE ODREDBE

Opseg primjene

Ova Izjava primjenjuje se na svaku obradu osobnih podataka od strane TT HOTELS CROATIA i s njom povezanim tvrtkama, s tim da ova Izjava ima prednost u odnosu na eventualne druge sadržaje ako su tim sadržajima drugačije propisana prava i obveze u vezi obrade podataka.

Voditelj obrade i zakonski okvir

TT HOTELS CROATIA, kao Voditelj obrade Vaših podataka, poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se sukladno odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a primjenjuju u Republici Hrvatskoj.

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji, TT HOTELS CROATIA dodatno pruža uslugu rezervacije smještaja za svoja povezana društva Hoteli Živogošće d.d. koje čine objekti TUI BLUE Adriatic Beach Resort, TUI BLUE Makarska i Kamp Dole te Hoteli Koločep d.d. koje čini objekt TUI BLUE Kalamota Island Resort. Također, temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji TT HOTELS CROATIA pruža uslugu rezervacije smještaja i društvu WOT Hotels Adriatic Asset Company d.o.o. kojeg čini objekt TUI BLUE Jadran.

U tom smislu, ukoliko rezervirate smještaj u nekom od gore navedenih objekata, osim TT HOTELS CROATIA kao voditelj obrade osobnih podataka bit će odgovorni:

Hoteli Živogošće d.d.
Živogošće, Porat 136, OIB: 88429213928, za rezervacije smještaja u objektima TUI BLUE Adriatic Beach Resort, TUI BLUE Makarska i Kamp Dole;

Hoteli Koločep d.d.
Koločep, Donje Čelo 45, OIB 30328587951, za rezervacije smještaja u objektu TUI BLUE Kalamota Island Resort;

WOT Hotels Adriatic Asset Company d.o.o.
Dračevice 35, 21325 Tučepi, OIB:27255389237, za rezervacije smještaja u objektu TUI BLUE Jadran.

Službenik za zaštitu podataka

TT HOTELS CROATIA je imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg svakodobno možete kontaktirati putem adrese: dpo@tthotels-croatia.com odnosno putem pošte na adresu TT Hotels Croatia d.o.o, Zagreb, Slavonska avenija 1C.

III. ZAKONITOST, NAČINI I SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Pravna osnova obrade

Pravna osnova za navedene svrhe obrade su: a) zakonska; b) ugovorna; c) ključni interesi ispitanika; d) legitimni interes koji je jači od interesa ispitanika ili e) privola ili izričita privola ispitanika, ovisno o svrsi obrade i vrsti osobnog podatka.

Svrha obrade

TT HOTELS CROATIA je Vaše pojedine osobne podatke dužno obrađivati zbog ispunjenja ugovora o smještaju i zbog propisa koji uređuju ugostiteljsku djelatnost, dok pojedine druge ili iste podatke TT HOTELS CROATIA može obrađivati i za druge svrhe prvenstveno radi kontakta, odnosno: a) ispunjenja ugovora o smještaju; b) ispunjavanja zahtjeva zakona i ostalih važećih pozitivnih propisa koji uređuju ugostiteljsku djelatnost; c) u svrhe direktnog marketinga; d) slanja ponuda; e) u svrhe unapređenja i personaliziranja usluge Vama kao gostu; f) u svrhe zaštita imovine i sigurnosti pojedinaca primjenom mjera videonadzora g) u svrhu prezentacije i marketinga svih tvrtki navedenih na službenoj web stranici.

Način obrade podataka

TT HOTELS CROATIA obrađuje Vaše podatke prilikom: a) rezervacije smještaja (rezervacije putem web-a ili rezervacije telefonom); b) prilikom ispunjavanja ugovora o smještaju - prijava na recepciji objekta; c) ispunjavanjem registracijske kartice; d) prilikom prijave na besplatan WiFi na internetskim stranicama TUI BLUE ADRIATIC BEACH, TUI BLUE MAKARSKA, TUI BLUE KALAMOTA ISLAND, TUI BLUE JADRAN te KAMP DOLE; e) na mjestima pod sustavom videonadzora.

IV. VRSTE OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci koji se prikupljaju od osoba koje su rezervirale smještaj i gostiju

Vaše osobne podatke koje morate dostaviti da bi Vam se pružila usluga smještaja, TT HOTELS CROATIA kao voditelj obrade čuva u svojoj bazi podataka isključivo u svrhu ispunjavanja ugovora o smještaju te ispunjavanja zakonskih obveza dostave, kao i prikupljanja osobnih podataka vezanih uz ugostiteljsku djelatnost, te ih može koristiti i u druge svrhe predviđene pozitivnim propisima. U slučaju da ne ustupite TT HOTELS CROATIA minimum podataka potreban za prijavu gosta u svim nadležnim registrima, TT HOTELS CROATIA neće biti u mogućnosti pružiti Vam uslugu smještaja sukladno ugovoru i zakonu. Osobne podatke koje TT HOTELS CROATIA evidentira već pri rezervaciji i na registracijskoj kartici prilikom dolaska u objekt, prikupljeni su temeljem zakona koji uređuju ugostiteljsku djelatnost, te u svrhu pružanja usluge gostima.

To su sljedeći podaci (koji se mogu mijenjati obzirom na pozitivne propise): a) ime i prezime; b) adresa prebivališta (hrvatski državljani); c) datum rođenja; d) broj, vrsta identifikacijskog dokumenta i mjesto izdavanja; e) državljanstvo; f) ime objekta; g) broj smještajne jedinice; h) datum dolaska i odlaska gosta; i) spol.

Navedene podatke TT HOTELS CROATIA čuvaju u svojoj bazi gostiju i šalje u sustav E-visitor (elektronski sustav za prijavu gostiju) nadležnim tijelima Republike Hrvatske, te se navedeni podaci moraju čuvati u sustavu 10 godina. Također, TT HOTELS CROATIA su dužni čuvati i sve račune izdane gostima sa osobnim podacima gosta 11 godina, sukladno zakonskim propisima.

Nadalje, radi ispunjavanja ugovorne obveze, TT HOTELS CROATIA prikupljaju pri rezervaciji, kao i na registracijskoj kartici prilikom dolaska u objekt, sljedeće podatke: a) e-mail; b) jezik; c) telefon.

Ostali podaci vezani uz okolnosti Vašeg boravka kao što su na primjer: način putovanja, s kime putujete, bračno stanje, kućni ljubimci, ostali interesi, također će biti prikupljeni ako imaju izravnu vezu s pružanjem usluge smještaja, te će biti brisani nakon Vašeg odlaska iz smještajnog objekta.

Vaše osobne podatke (ime i prezime, e-mail adresa), TT HOTELS CROATIA kao voditelj obrade ima pravo temeljem legitimnog interesa prikupljati u svoju bazu gostiju i koristiti u svrhu direktnog marketinga i to isključivo u svrhu obavještavanja o ponudama TT HOTELS CROATIA putem e-maila. U ovom slučaju imate pravo u bilo koje vrijeme i besplatno zahtijevati brisanje (pravo na zaborav) iz baze podataka u tu svrhu.

Za vrijeme i nakon boravka, TT HOTELS CROATIA Vama kao gostu putem e-maila kojeg smo dobili od Vas, šalje upitnik o zadovoljstvu koji, ukoliko ga želite ispuniti isključivo uz vašu privolu, obrađuje turoperator s kojim ste sklopili ugovor o organiziranju i koji javno objavljuje podatke iz upitnika prema svojim pravilima i politikama za koje TT HOTELS CROATIA nisu odgovorne. Primarna svrha upitnika o zadovoljstvu je prikupljanje podataka o usluzi radi unaprjeđenja usluge od strane TT HOTELS CROATIA.

Dodatno, osoba koja rezervira smještaj odnosno gost može dati posebno dopuštenje, privolu, strane TT HOTELS CROATIA da sve njegove podatke, poput: a) ime i prezime; b) e-mail; c) datum rođenja; d) država; e)ostali osobni podaci koji se prikupe tijekom boravka (npr. broj mobitela, broj telefona, spol, bračni status, jezik, kućni ljubimci, interesi i aktivnosti tijekom boravka, način putovanja, preferencija smještaja, preferencija destinacije i sl.); f) ostali osobni podaci koji se prikupe prilikom pregledavanja web-a (tzv. cookie) uključujući IP adresu; prikuplja i koristi radi daljnjeg profiliranja ispitanika i u svrhu kontaktiranja i obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organiziraju TT HOTELS CROATIA putem online kanala (e-mail, web, internet promocija). U ovom slučaju ispitanik ima pravo svakodobno povući danu privolu, što uključuje i obradu u svrhe izrade profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno kao i pravo u svako doba na promjenu podataka i pravo na zaborav.

Podaci se čuvaju u bazi gostiju TT HOTELS CROATIA 2 godine. TT HOTELS CROATIA također prikupljaju osobne podatke putem sustava videonadzora.

Kolačići (cookies) i internetske tehnologije

Web portal TT HOTELS CROATIA može se koristiti „kolačićima“ i drugim tehnologijama koje nam olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o Vašim područjima interesa, obrađivanje rezervacija ili zahtjeva, i/ili analiziranje karakteristika Vaših posjeta. Kolačići se ne mogu upotrebljavati za otkrivanje Vašeg osobnog identiteta. Kad pristupate našim web-stranicama, ova informacija našim poslužiteljima identificira svojstva vašeg pretraživača, ali ne i Vas.

TT HOTELS CROATIA koristi različite vrste kolačića

1. Neophodni kolačići – oni su nužni za funkcioniranje web stranice, a koja bez njih ne može funkcionirati. To znači da se internetska stranica bez tih kolačića ne može otvoriti niti prikazati. Ovi kolačići se koriste za svrhu transmisije komunikacije ili su nužni za pružanje usluge informacijskog društva koja je izrijekom zahtijevana od korisnika takve usluge. Također, ovi kolačići će nam omogućiti bazičnu analizu web stranica s ciljem poboljšanja rada web stranica putem podataka koji su u potpunosti anonimizirani, odnosno nisu bazirani na vašim osobnim podacima ili podacima koje je moguće na bilo koji način povezati s vama. Za ove kolačiće nije potrebna i ne tražimo Vašu privolu.

2. Funkcionalni kolačići – pomoću njih provodimo napredniju analizu rada web stranica. Ovi kolačići služe analizi ponašanja korisnika te na temelju dobivenih anonimnih podataka možemo utvrditi što posjetitelji internetske stranice najviše žele i pregledavaju, pa smo onda u mogućnosti prilagoditi internetsku stranicu i učiniti njezin sadržaj i funkcionalnost što jednostavnijem za korištenje. Za ove kolačiće tražimo Vašu privolu.

3. Oglašivački kolačići – pomoću njih analiziramo Vaše interese i želje, a oni nam služe kako bismo Vam plasira informacije koje su Vama zanimljive i kreirali ponude prilagođene Vašem korištenju internetskih stranica TT HOTELS CROATIA. Za ove kolačiće tražimo Vašu privolu.

TT HOTELS CROATIA pohranjuje kolačiće u bazu te ih čuvamo najduže 2 godine u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira putem online kanala (e-mail, internet, internetske promocija). Ukoliko ste se predomislili vezano za postavke kolačića na web stranicama TT HOTELS CROATIA u bilo kojem trenutku ih možete promijeniti na linku: (link prema cookie consent boxu). Uvijek možete obrisati kolačiće koje su spremljeni na Vašem računalu, na taj način onemogućavate daljnju obradu Vaših osobnih podataka putem takve tehnologije.

Sustav videonadzora

TT HOTELS CROATIA kao voditelj obrade imaju legitimni interes provesti mjere videonadzora radi zaštite imovine i osoba, a u odnosu na određene radne pozicije i zakonsku dužnost postaviti nadzorne kamere koje snimaju zaposlenike i sve osobe koje se kreću u vidokrugu nadzorne kamere. TT HOTELS CROATIA na propisani način označavaju sva mjesta na kojima je postavljen videonadzor. TT HOTELS CROATIA su svjesni da videozapisi sadrže osobne podatke svih osoba koje se kreću u vidokrugu kamere, te ih stoga čuva s posebnom pažnjom, ima uređen sustav sigurnosti, dostupnosti te politiku brisanja istih koja je uređena internim pravilima TT HOTELS CROATIA. Videozapisi se redovito presnimavaju tako da se automatski brišu nakon najviše 6 (šest) mjeseci od dana snimanja. Iznimno, videozapisi se čuvaju duže ako su dokaz u postupku pred nadležnim državnim tijelima. Izuzeti videozapisi će biti pohranjeni u centralnom dojavnom sustavu s izuzetno ograničenim pristupom.

U slučaju vođenja sudskih i/ili kaznenih postupaka, TT HOTELS CROATIA mogu koristiti navedene videozapise. Uvid u osobne podatke na videozapisima mogu imati i treće osobe, izvršitelji obrade, ugovorni partneri strane TT HOTELS CROATIA registrirani i stručni za pružanje usluga zaštite osoba i imovine, a koji ni na koji način ne koriste samostalno navedene podatke nego se brinu o sigurnosti centralnih nadzornih i dojavnih sustava. Na sve ostale pojedinosti vezane uz videonadzor primjenjuju se posebni propisi koji uređuju to područje.

V. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH I DRUGIH PODATAKA

Vašim podacima TT HOTELS CROATIA će raspolagati dok traje naš ugovorni odnos i/ili dok ne prestanu pravne posljedice takvog ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju kad je pokrenut postupak prisilne naplate dospjelih potraživanja. Također, ako podnesete pritužbu na izvršenu uslugu, Vaše podatke ćemo čuvati do dovršetka postupka po pritužbi, sve u skladu s važećim propisima.

VI. PROSLJEĐIVANJE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke (na temelju našeg legitimnog interesa i vaših privola u skladu s ovom Izjavom) možemo proslijediti turoperatoru s kojim ste sklopili ugovor o organiziranju putovanja. Navedeno ima za posljedicu mogućnost da Vi kao gost TT HOTELS CROATIA dobijete određene obavijesti i/ili upite od turističke agencije su u svezi s Vašim boravkom u TT HOTELS CROATIA.

Uvid u osobne podatke gostiju, po potrebi i u ograničenoj mjeri također mogu imati i treće strane, izvršitelji obrade (primjerice suradnici TT HOTELS CROATIA koji pružaju informatičke usluge ili druge usluge), koji ih čuvaju u svojim bazama do završetka obrade. S takvim subjektima se sklapa detaljan ugovor u pogledu njihovih ovlasti i obveza kod obrade osobnih podataka, a sukladno zahtjevima Uredbe.

U određenim situacijama moguće je da vanjski subjekti zajedno s Hotelima Koločep, Hotelima Živogošće te WOT Hotels Croatia d.o.o. zajednički odrede svrhe i načine obrade osobnih podataka, tada su ti vanjski partneri i TT HOTELS CROATIA zajednički voditelji obrade. U tim odnosima, zajednički voditelji obrade na transparentan način određuju svoje odgovornosti za poštovanje obveza iz Uredbe, osobito s obzirom na ostvarivanje prava ispitanika i svojih dužnosti poštivanja transparentnosti obrade, osim ako su odgovornosti zakonom utvrđene.

Ako u okviru obrade podataka dolazi do iznošenja podataka u treće zemlje, TT HOTELS CROATIA će osigurati poštivanje visokih standarda zaštite kako bi se poštovao najviši moguć standard zaštite osobnih podataka, a u skladu sa strogim zahtjevima Uredbe. U tom smislu, kada su u primjeni međunarodni prijenosi osobnih podataka, TT HOTELS CROATIA će informirati ispitanika o namjeri iznošenja osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te o postojanju ili nepostojanju odluke Europske komisije o primjerenosti. Ujedno, uputit će se ispitanika na prikladne ili odgovarajuće zaštitne mjere i načine pribavljanja njihove kopije ili mjesta na kojem su stavljene na raspolaganje ako prijenos podliježe odgovarajućim zaštitnim mjerama prema članku 46. Uredbe, primjeni obvezujućih korporativnih pravila prema članku 47. Uredbe ili ako je primjenjiv članak 49. stavak 1. podstavak 2. Uredbe. Svaki prijenos osobnih podataka u treće zemlje bit će izvršen u skladu s poglavljem V. Uredbe.

Također, u slučaju neispunjavanja Vaših ugovorenih obveza, kao vjerovnik imamo pravo Vaše osobne podatke u odgovarajućem opsegu proslijediti fizičkim i pravnim osobama za naplatu potraživanja (odvjetnički uredi, agencije za naplatu potraživanja i sl.).

VII. KONTAKTIRANJE

Za vrijeme trajanja ugovornog odnosa odnosno nakon okončanja ugovornog odnosa, možemo Vas kontaktirati u vezi pružene usluge smještaja i prehrane, primjerice za provjeru kvalitete usluge, utvrđivanja eventualnih nedostataka u pružanju usluge i sl. Kontaktirati Vas možemo putem Vaše adrese elektronske pošte.

Ako se protivite kontaktiranju u vezi pružene usluge smještaja i prehrane, imate mogućnost podnošenja prigovora na takvu obradu Vaših osobnih podataka. Navedeno pravo možete ostvariti slanjem zahtjeva putem adrese: dpo@tthotels-croatia.com odnosno putem pošte na adresu TT Hotels Croatia d.d., Zagreb, Slavonska avenija 1C. U slučaju podnošenja prigovora, TT HOTELS CROATIA Vas više neće kontaktirati u Svezi pružene usluge.

VIII. UPRAVLJANJE PRIVOLAMA

Privolu za kontaktiranje koju ste dali možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi vaših osobnih podataka u svrhu pružene usluge. Promjenu privole možete izvršiti slanjem zahtjeva putem adrese: dpo@tthotels-croatia.com odnosno putem pošte na adresu TT Hotels Croatia d.o.o., Slavonska avenija 1C, 10 000 Zagreb. Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti na gore opisan način.

IX. VAŠA PRAVA

TT HOTELS CROATIA s Vašim osobnim podacima postupaju sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Također, TT HOTELS CROATIA provode odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Tu mjeru TT HOTELS CROATIA primjenjuje na količinu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Točnije, takvim se mjerama osigurava da osobni podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinca.

TT HOTELS CROATIA štiti privatnost svojih gostiju i posjetitelja svoje web stranice, čuva povjerljivost svih Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi izvršavanja njihovih radnih zadataka, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom odnosno osobama navedenim u članku VI. ove Izjave.

Prava koja Vam pripadaju

a) Pristup osobnim podacima - Podnošenjem ovog zahtjeva dostavit ćemo Vam Vaše osobne podatke s kojima raspolažemo, njihovu svrhu obrade, kategoriju osobnih podataka, osobe kojima se takvi podaci otkrivaju, razdoblje u kojem će se takvi podaci čuvati te Vas upoznati s Vašim pravima glede zaštite osobnih podataka.

b) Ispravak osobnih podataka - Ako smatrate da je neki od Vaših osobnih podataka netočno ili nepotpuno naveden u zbirkama osobnih podataka voditelja obrade, podnošenjem zahtjeva uz navođenje ispravnog ili dodatnog osobnog podatka, takav osobni podatak ćemo izmijeniti sukladno Vašem zahtjevu.

c) Brisanje osobnih podataka - Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podatka ako ih, po Vašem mišljenju, obrađujemo nezakonito, ako ne postoji više pravna osnova za obradu tih podataka, ako ste povukli privolu za određenu obradu ili ako je Vaš opravdani interes za brisanjem veći od našeg opravdanog interesa da ih zadržimo i obrađujemo. Pritom je važno napomenuti da postoje razlozi koji onemogućavaju trenutačno brisanje Vaših osobnih podataka, kao što je primjerice okolnost da je u tijeku postupak prisilne naplate dospjelog dugovanja. Postoji mogućnost da se Vaši osobni podaci anonimizaju umjesto da se brišu te u tom slučaju nije moguće povezati navedene podatke s Vama kao fizičkom osobom.

d) Ograničenje obrade osobnih podataka - Ako smatrate da je obradu Vaših osobnih podataka potrebno ograničiti dok za to postoji osnova, molimo Vas da iste i navedete u Vašem zahtjevu. Ovo pravo moguće je ostvarivati u sljedećim slučajevima: ako osporavate točnost osobnih podataka – za vrijeme provjere točnosti podataka, ako je po Vašem mišljenju, obrada nezakonita i protivite se brisanju te umjesto toga tražite ograničenje uporabe Vaših osobnih podataka, ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vama još potrebni radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, ako ste uložili prigovor na obradu temeljem izrade profila.

e) Mogućnost prijenosa osobnih podataka - Podnošenjem zahtjeva za prenosivost podataka omogućava Vam se zaprimanje osobnih podataka koji se odnose na Vas u čitljivom formatu. Radi se o osobnim podacima koje ste nam pružili aktivno i svjesno (npr. adresa) te onima koji su zabilježeni na temelju Vaše aktivnosti (npr. podaci o potrošnji). Ovo pravo možete ostvariti ako se obrada Vaših podataka vrši na temelju privole, u svrhu izvršavanja Ugovora ili automatiziranim putem.

f) Prigovor na obradu osobnih podataka - Imate pravo prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka u svakom trenutku. Ako Vaše podatke obrađujemo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom obrade Vaših podatka pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako je vaš interes za zaštitom podataka veći od našeg interesa.

h) Povlačenje privole - Ako ste dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka u pojedinačno određene svrhe, istu možete povući u svako doba. Povlačenjem privole TT HOTELS CROATIA više neće koristiti Vaše podatke u svrhu za koju ste prvotno dali privolu. Ujedno Vas informiramo kako naknadno povlačenje privole ne utječe na obradu podataka izvršenu prije samog povlačenja privole. Povlačenje privole u cijelosti je besplatno i zahtjev za povlačenje iste nije potrebno obrazložiti.

i) Pravo na pritužbu nadzornom tijelu - Ako smatrate da prilikom obrade nismo postupili sukladno propisima koji reguliraju zaštitu podataka, molimo da nam se obratite kako bismo Vam pojasnili naša određena postupanja. U svakom slučaju, imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, odnosno nekom drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost u slučaju promjene važećih propisa, a od 25. svibnja 2018. prigovor možete podnijeti i nadzornom tijelu unutar EU.

X. OSTVARIVANJE VAŠIH PRAVA

Zaštitu Vaših prava možete ostvariti: a) slanjem zahtjeva na adresu TT Hotels Croatia d.o.o., Slavonska avenija 1C, 10 000 Zagreb; b) na e-mail: dpo@tthotels-croatia.com. Radi provjere Vašeg identiteta, možemo Vas zatražiti dodatne informacije kako bismo isti nesumnjivo utvrdili.